Nemcsak szinten tartjuk, hanem erősítjük is pozícióinkat

Beszélgetés Pallós Mihállyal, a KWS Magyarország Kft. ügyvezetőjével

A KWS csoport egy független, hosszú hagyományokra visszatekintő, családi tulajdonban lévő vállalkozás, amely már közel 160 éve foglalkozik vetőmag nemesítéssel. Több mint 40 leányvállalattal és társult vállalkozással rendelkezik világszerte, és így 70-nél is több országban folytatja tevékenységét.

Aligha kell bemutatni ma már a magyar termelői szférában a KWS Magyarország Kft. tevékenységét, hiszen az 1999-ben – akkoriban KWS Hybrid Kft. néven, 3 szakemberrel – alakult társaság mára a hazai vetőmagpiac egyik meghatározó szereplőjévé vált. A napjainkban 52 főnek munkát adó cég, következetes szakmai tevékenysége eredményeképpen kukorica-, napraforgó- és repcevetőmag-hibridek forgalmazásában érdekelt, és utóbbiból, piacvezetőként 20% részesedést ért el az utóbbi évben.

A folyton változó közgazdasági és piaci környezetben a cél nem lehet más, mint helytállni a versenyben. Ezt a KWS-nél úgy tudják elérni, hogy az éves forgalmuk 15-20%-át fejlesztésekre fordítják – mondja Pallós Mihály, a győri székhellyel működő KWS Magyarország Kft. ügyvezetője. A vele folytatott beszélgetés témakörei is a minőségi vetőmag-előállítás, -forgalmazás, a vetőmagpiaci anomáliák, a munkaszervezés, a partnerkapcsolatok építése és megtartása mellett a repce hazai termesztésének jelene és jövője köré csoportosultak…

– Igazgató Úr! Mint ismert, fő profiljuk a repcevetőmag-hibridek értékesítése. Hogyan készültek fel, és milyen esélyekkel tudják tartani, illetve tovább javítani piacvezető pozíciójukat?

– A repcevetőmag forgalmazásában 2012-ben értünk el először komoly sikereket, amelyek nyomán a 2015 őszi vetéseknél cégünk már piacvezető pozícióba került. Ehhez persze a repce árupiacának fellendülése is hozzájárult, de egyértelműen nagy érdeklődés mutatkozott a hibridjeink iránt.

Mindez a hatalmas fejlesztési program részeként és jelentős anyagi ráfordításokkal valósulhatott meg, de megérte az ágazatba befektetni. Nem mellékesen a KWS anyacég akvizíciót is végrehajtott, hiszen megvásárolt egy francia nemesítőcéget (Momont), amellyel további genetikai alapokat, kutatási lehetőségeket is kapott. Ennek hozadékaként várható, hogy nem csak a magas hozamok, de a kiemelkedő betegségekkel szembeni rezisztencia is jellemző lesz új hibridjeinkre.

Egyébként a legújabb nemesítésű hibridek már tartalmazzák az RML-7 gént, amely természetesen nem GMO-eredetű! Viszont biztosítja a Phoma elleni rezisztenciát, ami köztudottan a repce egyik veszélyes kórokozója. Ugyancsak fontos értékmérő tulajdonság a KWS repcehibridek 1-2%-kal magasabb olajtartalma a konkurens termékekhez képest, ami olajprémium többletbevételt jelenthet, vagy – rossz évjáratban – éppen a bonifikációs levonást segít elkerülni. Ezek a hibridválasztásnál a termelők számára fontos szempontok lehetnek!

Éppen ezért meggyőződéssel, valódi szakmai megalapozottsággal ajánljuk a fajtáinkat, és ezt a termelők szerencsére meghallják – és meg is tapasztalják.

A repcevetőmagjaink előállítása Franciaországban történik, de ez nem hátrány, sőt, kifejezetten azzal az előnnyel jár, hogy a déli országrészben korábban érő hibrideket egy németországi korszerű vetőmagüzemben sietnek szakszerűen feldolgozni, hogy az július végére már a magyar termelők rendelkezésére álljon, tudjanak vele biztonságosan tervezni.

– Mi az a többlet, amit a repcehibridjeik ma a köztermesztésben lévő más hibridek között képviselnek?

– Mindig hittük és vallottuk, hogy jelentős beszállítóként óriási a felelősségünk abban, hogy a nemesítés sikerét továbbvigyük, és olyan lehetőségeket, megoldásokat kínáljunk partnereinknek, amelyek további, még eredményesebb gazdálkodást tesznek számukra lehetővé. A KWS elsőként kezdte meg a WRD®-technológia adaptálását, illetve a drazsírozott vetőmag kifejlesztésében is rendkívüli erőfeszítéseket tesz. Ezen technológiai fejlesztésben még a gyártási költségek leszorításán dolgozunk, hogy a „végtermék” magas hozzáadott értéket képviseljen a hazai repcetermesztésben.

Természetesen mindezen sikerek mellett a nemesítés folyamata továbbra sem áll meg, hiszen a piacvezető HYBRIROCK-nak máris komoly „kihívója” akadt házon belül! Új hibridünk, a MARC KWS rendelkezik azon többlettulajdonságokkal és eredményekkel, amelyek megtestesítik a jövő hibridjét.

Most, amikor az EU-ban a brit kilépés körvonalazódik, vélhetően a támogatási rendszerben is változások lehetnek, ami nem jó hír a termelőknek. Az esetleges kieséseket a gazdák nyilván kompenzálni szeretnék, amihez a magasabb termőképességű, és biztonságosabban termelhető repcehibridek is hozzájárulhatnak. Ezek csíraképessége akár a 99-100%-ot is elérheti, nem beszélve a homogén ezermagtömegről, amely a vitalitás, az erőteljes kelés, a kezdeti gyors fejlődés és állományhomogenitás alapja.

A korábban már említett WRD-technológia keretében külön említést kell tennem a megfelelő hibridkiválasztásról. Évek óta beállított és kiértékelt eredmények alapján a GORDON KWS hibridünk mutatja a legjobb eredményeket mind a 45, mind a 70 cm sortáv esetében. Ennek termesztése nagyon jó termésszinteket eredményez, nagyon jó tenyészterület-kihasználással, a gyökérrendszer, illetve az elágazásszám kiteljesedésével. Természetesen a technológia átdolgozása is szükséges ilyen esetben, hiszen például a gyomirtás fokozott figyelmet érdemel.

Ugyancsak eredményesnek nevezhető a szemenkénti vetéstechnológia alkalmazása drazsírozott vetőmaggal, amely más kultúrákban ugyan már jól vizsgázott, de repcében folyik a fejlesztés optimalizálása. A repcetermesztés megújításával, a finomhangolásával, a minőségi vetőmagellátással, a maghoz mellékelt csiszolt technológiával az a célunk, hogy egyre inkább segítsük a termelőket a profittermelésben.

– A kukorica és a napraforgó tekintetében úgy tűnik, hogy útkeresésben vannak. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy valami készül annak érdekében, hogy áttörést produkáljanak a két fontos ipari növény – kukorica, napraforgó – vetőmagellátása terén. Mi várható a közeljövőben?

– Valóban, egy vihar előtti csend jellemzi jelenleg e két növényünk vetőmagkínálatát. Konkrétan: 2011 óta „reaktivált” napraforgó-nemesítési program zajlik az anyacégnél, amelynek egyik kutatási „színhelye” nálunk van, Kozármislenyben, és amelynek eredménye, ígéretes hibridjei 2017-18-ra már várhatók. Addig is fenn kell tartanunk a hosszú évek alatt felépített partnerkapcsolatokat, hogy a saját termékek értékesítését ne a nulláról kelljen elkezdenünk.

Hasonló a helyzet a kukoricahibridek terén is, ahol szintén egy francia nemesítési program részeként folyik Muronyban a munka. Jó mederben haladnak tehát a dolgok, minden esély adott, hogy 2-3 éven belül komoly áttörés következik be.

Persze mondhatnám azt, hogy most az európai kukoricavetőmag-piac magas készletei egyébként is értékesítési gondokat okoznak, tehát van idő a nemesítési munka kiteljesítésére. Vélhetően 2017-től lehet ismét kiegyensúlyozottabb vetőmag-forgalmazási viszonyokról beszélni, és talán az árupiaci helyzet javulása is indokolja a nagyobb vetőmagforgalmat.

Természetesen addig is rendelkezésre áll egy megújult kínálatunk, amellyel magas termésszinteket képesek elérni termelőink, de a változás, azt hiszem, „nagyot fog szólni” rövid időn belül, és növeli majd a piaci részesedésünket. Addig is értékes szakmai munkát végeznek területi képviselőink és a kiszolgáló apparátusunk, hiszen ma már tudjuk, hogy nem elég a terméket – a vetőmagot – eladni. Sokkal több kell, mégpedig mély szakmai ismeretek, a termelőkkel való szoros kapcsolattartás, a termelés részleteiben történő segítségnyújtás.

Különösen a vetést követő növényvédelmi munkák során fontos a szakszerű tanácsadás, amely igényes szakmaiságon – nem találgatáson – alapul, és persze ismerni kell a piaci trendeket is kollégáinknak. A 21-22 fő területi képviselet összesen mintegy 4 000-5 000 partnerrel való kapcsolat ápolását, szakmai támogatását és segítését teszi lehetővé. A munkánk tehát nagyon összetett, nagyon sok mindenre kell figyelni ahhoz, hogy a hatalmas versenyben a pozíciónkat ne csak szinten tartsuk, hanem erősítsük is a jövőben. Erre minden esélyünk megvan, hiszen bízunk a nemesítés sikereiben, és munkatársaink képességeiben, miközben tréningekkel is segítjük munkájuk hatékonyságának növelését. Ezek közben megnyugtató az a háttér, amit anyacégünk biztosít, és aminek részeként egyéb eszközök is a rendelkezésünkre állnak, amelyek tovább segíthetik versenyképességünk erősítését.