AGRO.bio Hungary: Prémium minőségű termékek – kiemelkedő szaktudású képviselőktől

Az AGRO.bio Hungary Kft. budapesti irodájában Tamás István kereskedelmi és marketingigazgatóval augusztus végén beszélgettünk a cég történetéről, a feltörekvő iparág adta lehetőségekről, emellett az új kollégák bemutatkozására is sor kerülhetett.

– Röviden ejtsünk néhány szót a cég történetéről!

– Az AGRO.bio Hungary Kft. 15 éve van a piacon. A kezdeti lépések idején komoly előnyt jelentett, hogy kifejezetten jó kutatóbázis állt a cég mögött. Ott István, aki azóta sajnos már nincs közöttünk, talán az egyik legjobb mikrobiológus volt hazánkban, ő „rakta össze” a Bactofil A és B készítményeket, amelyek ma is piacvezető termékek. Ezek után viszont már a Fermentia Kft. fiatal mikrobiológus generációja alakította tovább a termékeket, például a Bactofil Cell-t dr. Bódai Viktória és dr. Erdélyi Balázs fejlesztették ki.

A termékeket annak idején direkteladással értékesítették, ám a tulajdonosok 2013-ra látták, hogy az addigi lehetőségeket kiaknázták, és változtatni kell a szervezeten. Ekkor csatlakoztam én is a csapathoz, és közös munkával erős lendületet adtunk a cégnek. Az egyértelmű volt, hogy a fő termékek prémium minőségűek – ehhez kellett a csomagolást, az értékesítési csapatot, a vezetést, a marketing kommunikációt, a logisztikát is prémium szintre fejleszteni.

Az elmúlt években a portfolió is kibővült; jövőre is több új termékkel jelentkezünk majd a piacon. Mindemellett maximum 15-20 termék lesz az, amivel az AGRO.bio majd a partnerek rendelkezésére áll; csak a legfontosabbak, a leghasznosabbak maradhatnak ezek között.

– Mit tart a sok kedvező változás közül a legfontosabbnak, ha az elmúlt éveket szemléli?

– Feltétlenül a szakembergárda átalakítását, fejlesztését. Olyan területi képviselőket foglalkoztatunk, akiknek a megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat mellett a széles kapcsolatrendszere is rendelkezésre áll. Azt minden hozzáértő látja, hogy ez nem is olyan könnyű feladat – hihetetlenül kevés a jó szakember! Érdekes tény az AGRO.bio-nál, hogy 30%-kal kisebb területi képviselői csapattal sokkal hatékonyabban dolgozunk, mint eddig!

Mindemellett fontos azt is megjegyezni, hogy kollégáink mellett a KITE és a BL.Agrokem, mint kereskedelmi partnerek, szintén nagyon sokat tettek azért, hogy a Bactofil termékcsalád ismert és elfogadott legyen a piacon. Emellett kereskedelmi kapcsolataink növényvédős cégekkel is bővülnek, kiemelem itt például a Nufarm és az FMC szerepét.

Ha össze akarjuk foglalni az elmúlt évek fejlődését, akkor annyit mondhatunk, hogy minden területen komolyan előbbre léptünk, hogy ne csak a termékek, hanem a teljes szervezet és minden folyamat is prémium színvonalú legyen. Örömmel mutatjuk be most 4 új kollégánkat, akik ebben a munkában a továbbiakban segítségünkre lesznek.

A bemutatás során minden interjúalany az alábbi a kérdéseket kapta, amelyeket a válasznál az egyszerűség kedvéért sorszámmal jelölünk.

1. Hány éve dolgozik a mezőgazdasághoz köthetően?

2. Mi volt a legfontosabb érv amellett, hogy az AGRO.bio csapatához csatlakozzon?

3. Véleménye, tapasztalatai alapján mennyire ismerik a termelők a baktériumtrágyák használatában rejlő lehetőségeket?

4. Mik azok a szakmai erősségek, tapasztalatok, amelyekkel a továbbiakban az AGRO.bio partnereit segíteni kívánja?

Szabó István – üzletfejlesztési menedzser

1. Az egyetem elvégzése után – 21 évvel ezelőtt – egy piackutató cégnél kezdtem el dolgozni, de a valódi pályakezdésem talán 3 évvel később, 1998-ban történt, amikor területi képviselőként közvetlenül kapcsolatba kerültem a mezőgazdasági termeléssel és a termelőkkel.

2. Az a szakmai elkötelezettség, amit a cég képvisel a mikrobiológiai oltóanyagok szegmensében. Azt látom, hogy a vezetőség nem rövid távú üzleti érdekek, hanem hosszú távú stratégiai elképzelések mentén kívánja az iparág növekedését elérni, valamint azt, hogy a baktériumkészítményekkel végzett talajoltás és tarlóbontás elfogadott termesztéstechnológiai elemekké váljon a növénytermesztő gazdaságokban.

3. Ezen a területen még rengeteg a tennivaló. A termelők hiteles tájékoztatásában, képzésében óriási a gyártó és forgalmazó cégek felelőssége. A közeljövőben szükség van olyan szakmai műhelyek és fórumok létrehozására is, ahol a termelők objektív, megbízható információkhoz juthatnak a mikrobiológiai oltóanyagok (nem szeretem a baktériumtrágya kifejezést, mert félrevezető) hasznával és használatával kapcsolatban. Jómagam is ezzel a területtel szeretnék a jövőben a legtöbbet foglalkozni.

4. Az elmúlt 21 évben remek szakemberektől, kollégáktól és gyakorló mezőgazdáktól tanulhattam. A Kleffmann Kft.-nél eltöltött évek alatt rálátási lehetőséget kaptam az egész magyar mezőgazdasági inputanyag-forgalmazásra, felhasználásra, és megismertem a vásárlói szokásokat, motivációs elemeket. Ezt követően a Dow AgroSciences-nél volt szerencsém közvetlenül a termelőktől megtanulni mindazt a termelésről, a növényvédelemről, amit megosztottak velem a területbejárások, beszélgetések során. A Dow-nál megtanulhattam, hogyan működik egy multinacionális vállalat, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző munkafolyamatok és munkakörök.

Ezután két évet töltöttem el az Agrova Kft.-nél, ahol beleszerettem a mikrobiológiába, és ahol olyan kollégákkal, szakemberekkel dolgozhattam együtt, akiknek csak hálás lehetek azért, hogy megismertették velem ezt a kihívásokkal és lehetőségekkel teli szakterületet. Nos, dióhéjban ennek a 21 évnek a tapasztalatát szeretném még vagy ugyanennyivel bővíteni, miközben együtt fedezzük fel és ismerjük meg a termelőkkel ennek a szakmai kincsesládának (amit talajbiológiának hívnak) újabb és újabb drágaköveit.

Dancs Tibor kelet-magyarországi régióvezető

1. 1985-ben végeztem a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem általános agrármérnöki szakán. A végzés után, az akkori szokás szerint gyakornokként kezdtem a pályám, az akkor igen jó hírű Csákvári Állami Gazdaságban. A következő 16 esztendő alatt végigjártam a ranglétrát a műszakvezetői beosztástól a főagronómusi munkakörig. Közben tanúja és bizonyos mértékig részese voltam a mezőgazdaságban lezajlott rendszerváltozásnak is. Időközben vállalatgazdasági és növényvédő szakmérnöki diplomát is szereztem. 17 termelésben eltöltött esztendő után a Pioneer Magyarország Kft. következett, ahol a vetőmag-előállításban, illetve -kereskedelemben volt módom elmélyülni, mindemellett szerteágazó kapcsolatokra tettem szert. 2008-ban kerültem a Nufarm Hungária Kft.-hez, ahol részese lehettem egy akkor induló és később sikeressé váló vállalat felépítésének. Máig is szívesen emlékezem vissza azokra az esztendőkre. Tavaly április óta, Tamás István hívására az AGRO.bio csapatát próbálom erősíteni.

2. A mikrobiológia a mezőgazdaság legfiatalabb szegmense, a fejlődésében szinte korlátlanok a lehetőségek, ugyanakkor a kemikáliák felhasználása, több okból is egyre inkább korlátozódni fognak. Valamilyen megoldást nyújtani kell a termelőknek. Ez keltette fel az érdeklődésemet.

3. Ha sarkosan akarok fogalmazni, semennyire! Persze vannak kivételek, akikben „dolgozik innovációra való hajlam”, és keresik az új dolgokat, amelyek előre viszik a szakmát. Magamból kiindulva, mielőtt ide kerültem, eléggé felszínesek voltak az ismereteim ebben a témakörben, ami nem is csoda, mert az elmúlt években a kommunikáció a gyártók és forgalmazók részéről, de még a kutatók és a felsőoktatásban tevékenykedők részéről sem volt egységes, illetve mentes a fals információktól. Mi, az AGRO.bio-nál abba az irányban próbálunk haladni, hogy a termelők tudják, hogy a baktériumtrágyák és más mikrobiológiai készítmények használata esetén milyen eredményeket várhatnak, erre mennyi időre van szükség, és mindez számukra milyen plusz ráfordítást igényel mind anyagiakban, mind munkafegyelemben.

4. Mindenekelőtt a korrekt információátadást tartom a legfontosabbnak, nem elhallgatva a készítményeink használatának kötöttségeit. Az elmúlt két év számtalan kísérletének valós eredményeit be kell mutatni a termelőknek, és bizony van, amikor ki kell jelentenünk, hogy „én ezt Önnek nem ajánlom”! Úgy gondolom, hogy a szakmában eltöltött 31 esztendő és annak mind felhasználói, mind input oldalról szerzett ismerete, tapasztalata segítségemre lesz ebben.

Kabai Gábor nyugat-magyarországi régióvezető

1. 2004-ben végeztem a Veszprémi Egyetem Georgikon Karán agrármérnökként, és az államvizsga után sikerült a szakmában elhelyezkednem. Egy Zala megyei, 1000 ha földterületen gazdálkodó cégnél voltam növénytermesztési ágazatvezető, majd az input-kereskedelemben először területi képviselőként, majd üzletágvezetőként dolgoztam. Tehát 12 év szakmai tapasztalattal a háttérben kaptam a megkeresést az AGRO.bio-tól.

2. A korábbi munkahelyemen a „bio” termékek üzletágát vezettem, így nem volt ismeretlen számomra ez a szegmens, amely egyre nagyobb figyelmet kap a termelők részéről az egész világon. Az alternatív növényápolási lehetőségek sok esetben olyan problémákra adnak megoldást, amelyeket kémiai úton nem lehet kezelni. Az AGRO.bio szemlélete beleillik ebbe a trendbe, sőt, sok esetben úttörő szerepet vállalt és vállal ma is egy-egy zöld technológia meghonosításában.

3. A gazdálkodók nagyobb hányada már ismeri és ki is próbált valamilyen baktériumtrágyát a termelése során. Egy részük a technológiájába építve folyamatosan használja a baktériumokat, mert saját területén tapasztalt előnyös hatást. Célunk, hogy a többi termelővel is megismertessük a Bactofil-készítmények használatában rejlő – mind a termőtalajra, mind pedig a növényre gyakorolt – pozitív hatásokat.

4. Fontosnak tartom, hogy egzakt és hiteles eredményekkel tájékoztassuk a termelőket. Az AGRO.bio-nál folyamatosan állítunk be kísérleteket az ország szinte minden régiójában, hogy ezt a hitelességet tartani tudjuk. Személy szerint a termelésben, a növényvédelemben és a bio megoldásokban megszerzett tapasztalataimat egységesítve igyekszem az Agro.bio partnereinek munkáját segíteni.

Győri-Dani József területi képviselő

1. Növényvédelmi szaktanácsadóként már közel két évtizede vagyok kapcsolatban a térségemben élő magángazdálkodókkal. Ebben a nehéz, de szép szakmában 8 évig dolgoztam szakirányítóként két mezőgazdasági nagyüzemi cégnél. Mindemellett 11 évig területi képviselő is voltam, legutóbb a Kwizda Agro-nál.

2. Ez a döntés nálam belső meggyőződésből fakadt. Meggyőződésem, hogy a növényvédelemben és a tápanyag-gazdálkodásban sokkal több lehetőség rejlik a biológiai megoldások területén, mint amit jelenleg kihasználunk belőlük. Szakmai tapasztalataim birtokában a jövőben ezt az utat szeretném járni, kutatni és képviselni.

3. Úgy tapasztalom, hogy még nem eléggé terjedtek el ezek az ismeretek. A talaj-mikrobiológia egy viszonylag új tudomány, a hazai agrár-felsőoktatásban is csak az utóbbi években foglakoznak kellőképpen ezzel a témakörrel. Jó néhány gazdálkodó, aki már használt baktériumtrágyát, és elégedett volt a hatásával, terjeszti a jó hírét ezeknek a termékeknek. Azonban sok esetben ők sem tudják azt, hogy pontosan mi játszódik le ilyenkor a talajban. Ezért nagyon nagy jelentősége van a tájékoztató munkánknak.

4. Tapasztalataim szerint a jó kommunikációs készség legalább annyira függ attól is, hogy mennyire tudunk figyelmesen hallgatni, mint hogy milyen jó a beszédkészségünk. A növényvédelemben szerzett gyakorlati és elméleti ismereteimet a partnerek meghallgatása után, az ő igényeiknek megfelelően közvetítem feléjük. Tájékoztató munkám során az integrált növényvédelmi szemlélet szerint, amíg csak lehetséges, a kémiai megoldások mellőzésével próbálom megoldani a problémákat. Az AGRO.bio filozófiájával összhangban van ez az irányultságom, ezért szívesen közvetítem majd a termékeit partnereim felé.